Kulturkajen i Skælskør skaber kultur på havnen.

Vilkår for leje af hus på kulturkajen i Skælskør til udstilling og salg

 1. Spørgsmål og aftaler vedr. udlån kan rettes til Bykontoret ved Anne Gudiksen tlf. 30 36 30 66 tirsdag til fredag kl. 11-13 eller pr. mail: info@bykontoret.dk  Bestilling af hus sker lettest på nedenstående kontaktformular.
 2. Det koster 150 kr. pr. uge at leje et hus. Låner skal være fyldt 18 år.
 3. Et hus kan udlånes til udstilling og salg af kunsthåndværk samt specialprodukter, loppeting og varer.  Arbejdende værksted og informative udstillinger fra foreninger og institutioner velkomne. Evt. strøm til varme eller køleskab hentes fra havnens stander mod betaling. Lys i huset er gratis.
 4. Huset skal været åbent hele ugen, åbningstider skal angives, og der må ikke tilberedes mad i husene.
 5. Låneperioden (1 uge) starter mandag kl. 10,00 slutter søndag kl. 22.00. Nøgle hentes og afleveres på Bykontoret i Købmandgårdens åbningstid efter aftale med Anne Gudiksen.
 6. Hvis der er en ledig bod, kan udlånet forlænges til 14 dage eller gentages senere.
 7. Ophængning må kun foretages i galleriskinnen (Ingen søm eller skruer i væggene)
 8. Boden SKAL renholdes af låner i låneperioden og afleveres tom og helt ren - husk gulvvask. Ved manglende rengøring foretages rengøring for låners regning.
 9. Ved misligholdelse foretages reparation for låners regning.
 10. Ved mistet nøgle betales for omlægning af låsene.
 11. Forsikring af udstillede genstande er låners ansvar.
 12. Udstillingen kan anmeldes på www.KultuNaut.dk og Facebooksiden: Kulturkajen i Skælskør
 13. Udstilleren er ambassadør for Kulturkajen og må meget gerne anbefale udlån til andre.
 14. Husene vedligeholdes gratis af styregruppen og frivillige lånere.
 15. Når du kan anerkende kulturkajens udlånsbetingelser udfyldes nedenstående.                               
 16. Angiv ønskehus - hus nr. 1 er nærmest Solsikken. Lejen indbetales inden 8 dage efter ansøgningen er godkendt.

Når du kan anerkende kulturkajens udlånsbetingelser udfyldes nedenstående kontaktformular, som videressendes til Bykontoret. Herfra vil du få tilbagemelding om godkendelse samt praktiske oplysninger om betaling m.m.

Alle felter skal udfyldes før der trykkes "send"

Kontaktformular

PRAKTISKE OPLYSNINGER NÅR UDSTILLING STARTER

Når udlån er godkendt, hentes nøglen på Skælskør Bykontor i Algade 11, tirsdag til fredag kl. 11-13 hos Anne Gudiksen eller i butikkens åbningstid, hvis det er aftalt med Anne tlf. 30 36 30 66.

Læg meget gerne en reklame for udstillingen i Bykontoret, der også er turistkontor. I husets vindue opsætter du åbningtider plus dit navn og telefonnummer.

Husene udlånes uden inventar, så man skal selv medbringe alt. Det er en god ide at sætte et lille bord uden for huset på fortorvet. Åbne døre og udstilling foran huset trækker folk til.

Lys i hus er gratis. I hus nr. 2 ligger kort EL-ledning til El-stander, som du må bruge, hvis der skal købes strøm fra havnens stander til evt. køleskab og varme. Du skal selv medbringe forlængerledning. 

Der er toilet i Solsikken eller i det røde klubhus længere fremme på modsatte side af vejen.

For turister er udstilleren ambassadør for Skælskør - tag derfor nogle brochurer med fra turistinformationen, så du kan informere om byens og egnens seværdigheder. Du må også meget gerne informere om byens butikker og seværdigheder. Vi vil gerne have flere folk til byen.

Ved låneophør søndag lægges nøglen + evalueringsskema i Skælskør Bykontors postkasse, som er i porten til venstre for indgangsdøren til Købmandsgården/Bykontoret.

Huset SKAL forlades rengjort af låner, ellers vil det ske for låners regning. Hvis huset modtages i uorden, skal det straks meddeles Bykontoret.

Ved låneophør søndag aften lægges nøglen + evalueringsskema i Skælskør Bykontors postkasse, som er i porten til venstre for indgangsdøren til Købmandsgården/Bykontoret.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk